Caspase-4 mediates cytoplasmic accumulation of TDP-43 in the primate brains.

Peng Yin, Xiangyu Guo, Weili Yang, Sen Yan, Su Yang, Ting Zhao, Qiang Sun, Yunbo Liu, Shihua Li, Xiao-Jiang Li.

Acta Neuropathologica. 2019; 137(6): 919-937.
CRISPR/Cas9-mediated PINK1 deletion leads to neurodegeneration in rhesus monkeys.

Weili Yang#, Yunbo Liu#, Zhuchi Tu, Chong Xiao, Sen Yan, Xishan Ma, Xiangyu Guo, Xiusheng Chen, Peng Yin, Zhengyi Yang, Su Yang, Tianzi Jiang, Shihua Li*, Chuan Qin* and Xiao-Jiang Li*.

Cell Research. 2019; 29(4): 334-336.
A Visual Circuit Related to Habenula Underlies the Antidepressive Effects of Light Therapy.

Lu Huang#, Yue Xi#, Yanfang Peng#, Yan Yang, Xiaodan Huang, Yunwei Fu, Qian Tao, Jia Xiao, Tifei Yuan, Kai An, Huan Zhao, Mingliang Pu, Fuqiang Xu, Tian Xue, Minmin Luo, Kwok-Fai So, Chaoran Ren*.

Neuron. 2019; 102(1): 128-142.
Rapid depletion of ESCRT protein Vps4 underlies injury-induced autophagic impediment andWallerian degeneration.

Haiqiong Wang, Xuejie Wang, Kai Zhang, Qingyao Wang, Xu Cao, Zhao Wang, Shuang Zhang, Ang Li*, Kai Liu,* and Yanshan Fang*.

Science Advances. 2019; 5(2): eaav4971.
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate protects retina in a mouse model of acute ocular hypertension through multiple pathways.

Bao Y, Liu F, Liu X, Huang M, He L, Ramakrishna S, Luo H, Hu H*, Li H*, Xu Y*.

Experimental Eye Research. 2019; 181: 15-24.
A CRISPR monkey model unravels a unique function of PINK1 in primate brains.

Yang Weili, Li Shihua, Li Xiao-Jiang*.

Molecular Neurodegeneration. 2019; 14: 17.
Exercise training improves motor skill learning via selective activation of mTOR.

Kai Chen, Yuhan Zheng, Ji-an Wei, Huan Ouyang, Xiaodan Huang, Feilong Zhang, Cora Sau Wan Lai, Chaoran Ren, Kwok-Fai So* and Li Zhang*.

Science Advances. 2019; 5(7): eaaw1888.
Action potential response of human induced-pluripotent stem cell derived cardiomyocytes to the 28 CiPA compounds: A non-core site data report of the CiPA study.

Yankun Yu, Mengrong Zhang, Ren Chen, Feng Liu, Pengfei Zhou, Lei Bu*, Ying Xu*, Lei Zheng*.

J PHARMACOL TOX MET. 2019; 98(2019): 106577.
Intravenous injection of l-aspartic acid β-hydroxamate attenuates choroidal neovascularization via anti-VEGF and anti-inflammation.

Mengjuan Wu, Yimei Liu, He Zhang, Meiling Lian, Juan Chen, Hiayan Jiang, Ying Xu, Ge Shan,Shengzhou Wu.

EXP EYE RES. 2019; 182: 93-100.
Inhibitor of DNA binding 2 promotes axonal growth through upregulation of Neurogenin2.

Huang Z#, Liu J#, Jin J#, Chen Q, Shields LBE, Zhang YP, Shields CB, Zhou L, Zhou B*, Yu P*.

EXP NEUROL. 2019; 320:112966.
Non-engineered and Engineered Adult Neurogenesis in Mammalian Brains.

Wenliang Lei*, Wen Li, Longjiao Ge, and Gong Chen*.

Frontiers in Neuroscience. 2019; 13: 131.